Какво е нужно за скандал?

борба за умовете и духовете

Отговор: жена и нищо… В описания по-долу случай тази житейска закономерност не важи, защото (1) имахме не жена, а две и (2) „нищото“ не беше съвсем нищо.

Но пък точно с този виц започна нашият (аз и Конушлиев) красив опит да въведем нашите по-добри половинки в изкушенията на зимната планина. Качване с лифта, разходка по облото било над Картала и безметежно връщане – да бъде, но не би. С вдъхновението и лековерието на нашите жени, с мълчаливото съгласие на Владо дойде и моето желание за импровизация. Каква е тая работа да се връщаме от’дето сме дошли?!

Само да вметна нещо преди да видите „скандала“. След като чу вица, моята умна жена пророчески заключи „Значи вие двамата сте нищото!“ Оставям ви сами да прецените.