За Хегел и байкароните

сладост и горчилка

Повечето от вас са подочували за Хегел, но ако не знаете за байкароните – това е вече пропуск!

Повече за тази вселенска зараза може да научите от хрониките Джипиес на интернетните чичета с клинчета с автор ТъпотоКопеле (известен сред просветените кръгове на ен-циклопедистите и с редица други имена). На страница единадесет, Глава XIX от този незаслужено пренебрегван от диалектическата наука епос за титаничната борба между доброто и злото, чистото и скверното, шосето и черното се споменават за първи път байкароните и тяхната мистериозна мисия на този така хубав, но и твърде непрост наш свят.

Та! Мисълта ми е чрез една безлична история (записките от първо лице сполучих да открия в голяма степен случайно край канавката на един кален декемврийски път), лишена напълно от човешко присъствие и изкривяване, да надникна в противоречията на байкаронската душа – да, авторът несъмнено е байкарон. Няма да говорим за харесване, а за хладен обективизъм – сменяме перспективата (важен жест) и диверсифицираме (нали така се казва в науката) душевадските наблюдения на ТК. Хаотичните бележки може да са претенциозни, но са автентични.

Неописаните народи и герои почиват във вечно забвение, но вие не искате то да сполети байкароните и техните изплетени от противоречия души и разбирания. Да „снемем“ битийните противоречия, както казва великият философ!