За ценители и терористи

цената на суетата
цената на суетата?

Уважавам научния подход, любопитен съм като цяло и затова работата ми по обърканите байкаронски записки не се изчерпа с тяхното огласяване.

Следва обстоен анализ и контекстуализация на емпиричния материал. Нека да разширим Брестовишкия хоризонт.

Паролата беше „вдясно над реката“. Нямаше нужда да я следвам буквално, но това, както страхът ми от неотшумелите болежки, рошавия терен, бързането към не-много-ясно-накъде, умората и асфалтовия финал, са подробности. Важно е байкаронското положение, а то в този район (според запознати експерти) върви към ескалация . Мдаа!