За кози, глигани и други животни

есен с облачета

Ако преди да влезе в Кресненското дефиле от север човек погледне леко нагоре и вдясно, ще види по сипея хоризонтална черта. Нямах особени илюзии, но какво пък – око да види, крак да стъпи. Хубав повод за надъхана есенна разходка.

Чудех се дали да взема колелото, но го дадох предпазливо. Изтеглих дългата клечка. Защото има пътека. По-скоро козя или за други животни… поне четирикраки.

Дивни и рядко виждани места.