⊥ ∞ 3

Макове и комини

По вече установена традиция манифестирахме по чукарите на Източните Родопи в продължение на четири дни (04-07 юни, 2009 г.).  Културно-масовото мероприятия беше организирано от пловдивския кръжок „Крива спица„.

За четирите дни, тръгвайки от с. Гълъбаво, минахме покрай Дяволския мост, за да нощуваме сред останките на с. Дядовци. На другия ден последва с. Русалско, покрай в. Бездивен и по съседното било до с. Безводно. След в. Чиляка бивакувахме над с. Планинско и обратно към Гълъбово.

Вашият коментар