„Зимна“ разходка в околностите на с. Кътина

тримца
тримца

Примамени от необичайно топлия февруарски ден разходихме Борис из Софийските села. В Кътина открихме страхотен ръчен хляб и пърленки.

Поразтъпкахме се в посока в. Здравчи камък, успяхме да поспорим накъде да вървим и след кратко шубралясване се върнахме откъдето си дойдохме.

Вашият коментар