⊥ ∞ 2

самоосъзнаване
ergo sum

Отново из Родопите с клуб „Крива спица„.

Вторият път ни събраха в Пещера, за да поемем все нагоре към с. Равногор, където прекарахме първата палаткова вечер. Спускането на следващата  утрин към яз. Въча оправда очакванията. Някои удариха бонус и през с. Черешка.

След това ни очакваше пладнешко катерене към с. Осиково и х. Персенк. Третият ден: с. Михалково, м. Лисечево и подножието на в. Баташки снежник. За финал през четвъртия ден се свличахме дълго към Пещера.

Вашият коментар