Есен е

постлано
постлано

‘Ората бирът доматиь,
Есен е!
ам, оть да ни биръть?!

С вдъхновение и есенно дързновение от това свиленградско хайку излязохме с Борис на мъжка разходка в застланата и мека гора до нас.

Вашият коментар