Ден трети от ⊥ ∞ 4

айрянен глад
айрянен глад

Метеорологически, музикално и спиритуално това се оказа най-сладко тежкия ден.

От Ледницата направихме една уууникална пътека към с. Мугла. В най-големия пек се изкатерихме по душманския склон към Чаирите, където презаредихме с местни млечни и омлетени благини. Последва запознанство с една кратка и чудно камениста пътека до реката… спа процедури и обратно по белия чакъл към с. Кестен.

В. Фатмака заслужено удължи маршрута ни… снимките не са достатъчни нито за върха, нито за шилешкия вкус, пък какво да говорим за музикалната есенция…

Вашият коментар