Четири, пет и ⊥ ∞ 4 свърши

нещо такова - пет дни
нещо такова - пет дни

Точно това и беше най-лошото. Не ни се излизаше от „басейна“.

Четвъртия ден прекарахме по границата, спуснахме се към Триград, после към Ягодина и най-накрая покорихме в. Св. Илия… тоя гол баир ме изненада, признавам си.

Дропнахме до най-готиния лагер, а на другия ден се спускахме два пъти по две образцови серпентинести пътеки.

Вашият коментар