Есента от сухата страна

Желява Red Bull

По време на Велорали „Мургаш“ си обещахме да посетим отново долината на Желявската река. Мислих си, как мястото е направено като от миньорска шлака. Толова много сух чакъл на едно място…

Не бе нужно хубавото време да ни убеждава дълго. Чевръсто се изкачихме по асфалта, поразузнахме разни пътеки и после изкатерихме до основното било, откъдето да хванем пълното издание на спускането.

С Ботушаров сме очаровани. :D

Вашият коментар