Отворих се за зимата

въртоглав

Повече от година как Спаси ми подари снегоходки, а чак сега сколасах да се закача. Завинаги!

Бръмнах до Златните още преди да дойде тълпата… „тълпа“ ли казах? Душичка не срещнах. Софийският мъгъл действа затискащо. Горе обаче нещата бяха, не е банално да кажа, приказка… два метра. Слънце, пърхав сняг и музика в душата. Митю и той се разпърха.