Да погледнем от светлата страна

отговорът на всички въпроси

… на байкърския живот.

Чудех се какво различно се случи в съботата преди Възкресение? Това е денят на страданието. На съзнателния избор и жертва… Ето го и нашият смирен принос към байкъризЪма като изкупление.

Обектът на нашето поклонение трябваше да бъде малкия манастир Св. Архангел Михаил, сгодно сгушен в гънките на Дъ(а)(е)бочишкия* рид. А този рошав и сух рид се оказа нашата пожелана Голгота.

Нататък Да погледнем от светлата страна