Новогодишно изкривяване

Сенки

„Шампанско и спици, ох, главата ми“… под призива на висшето ръководство Кривоспицата номенклатура се сбра за първия редовен конгрес в Батак. Делегации от цялата страна се стекоха в тържествената туристическа спалня.

Поводът – новогодишно изкривяване и сплотяване на редиците под акомпанимента на скари, питиета, добро настроение и кратка волно-туристическа програма… саботирана от сектантска фракция, почитатели на „тихите игри“.

Нататък Новогодишно изкривяване